מוצרי מרחיקון

דוקרנים נגד יונים

דוקרנים נגד יונים

יונה על גג

דחלילים נגד יונים

יונים מלכלות

רשתות נגד יונים

סוגי דוקרנים

דוקרן נגד יונים

דוקרנים סוג NP

דוקרנים UV

דוקרנים מסוג אלומיניום

ניקיון לאחר הרחקת יונים

דחלילים נגד יונים

דחליל יונה

דוקרנים סוג NP

דחליל עורב

דוקרנים מסוג אלומיניום

דחליל נשר

ניקיון לאחר הרחקת יונים

רשתות נגד יונים

רשת יונים

רשתות גומי

רשת להרחקת יונים

רשתות אלומיניום

רשת להרחקת יונים

רשת נגד יונים


מרחיקים את היונים לצמיתות
ומבלי לפגוע בחיות. 

דוקרנים נגד יונים הדרך היעילה להרחקה 

רשתות נגד יונים חוסמות את המעברים ליונים המקננות
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק